Hopp til hovedinnhold

ALIGAL™

Gasser til produksjon av næringsmidler

ALIGAL™ – gasser til produksjon av næringsmidler og drikker

ALIGAL™ er Air Liquides produktnavn for gasser og gassblandinger som brukes til produksjon av næringsmidler og drikker. ALIGAL-gassene er spesialtilpasset dagens krav innen næringsmiddelproduksjon og fremstilt i samsvar med de spesifikasjoner, regelverk og standarder som gjelder for produksjon, lagring og distribusjon av næringsmiddelgasser.

ALIGAL-næringsmiddelgasser dekker hele produksjonskjeden for næringsmidler, fra håndtering av råvarer til transport av ferdige produkter. Den rene gassen eller gassblandingen bevarer den naturlige fargen og smaken på fersk mat og drikke, og motvirker svinn som følge av oksidering, bakterier og mugg som oppstår når næringsmidler kommer i kontakt med oksygenet i luften. Gassene er farge- og luktfrie, og gjennomgår strenge rutiner for påfylling og kontroll for å sikre at du får et homogent produkt med riktig kvalitet.

ALIGAL – bruksområder

ALIGAL-næringsmiddelgasser brukes i næringsmiddelindustrien til kjøling, frysing, temperaturkontroll, kullsyretilførsel, emballering i modifisert atmosfære (MAP – Modified Atmosphere Packaging) og inertering. Hver gass og gassblanding er utviklet for å imøtekomme næringsmiddelindustriens krav til holdbarhet for en rekke spesifikke næringsmidler, blant annet ferskt og prosessert kjøtt, fersk kylling, ost, salat, fersk pasta, smørbrød, snacks og bakeriprodukter.

ALIGAL-gasser for drikker brukes blant annet til kullsyresetting av øl og andre drikker, til å forlenge holdbarheten og bevare kvaliteten på drikkene.

Air Liquides totalløsning for næringsmiddelprosesser

I Air Liquides totalløsning for næringsmiddelprosesser inngår gass, teknologi, tjenester og et utstyrsprogram i form av blant annet fryse- og kjøleutstyr, regulatorer, gassentraler og annet gasstilbehør for håndtering av gasser. Vi skreddersyr løsningen din etter kravene du stiller til kvalitet, hygiene og produksjon. Våre eksperter innen næringsmiddelapplikasjoner og -teknologi hjelper deg med å designe, installere, iverksette og optimalisere næringsmiddelprosessen din.

Les mer om vår totalløsning for næringsmiddelindustrien.

Levering av ALIGAL

Air Liquide leverer ALIGAL i ulike volumer og konsentrasjoner på gassflasker. Trenger du gass i store mengder, kan vi levere den i flytende form med tankbil. Vi installerer da en egnet tank og fordamper med kontroll av gassforbruket. 

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Bransjer som bruker ALIGAL

Les mer om bruk av ALIGAL innenfor din bransje:

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40