Hopp til hovedinnhold

ALNAT™

Produktprogram for varmebehandlingsløsninger

ALNAT™ er Air Liquides produktprogram for varmebehandling av metaller

Air Liquide tilbyr et omfattende produktprogam – ALNAT™ – for varmebehandlingsløsninger som forbedrer ulike komponenters metallurgiske og mekaniske egenskaper betydelig. Våre ALNAT-løsninger hjelper deg med å kontrollere atmosfæren i varmebehandlingsovnen, slik at prosessen din blir sikker, effektiv og pålitelig. ALNAT omfatter levering av gass, gassutstyr og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å etablere, utnytte og kontrollere atmosfæren i ovnen din. Vi tilbyr prosess- og sikkerhetsrevisjoner hvis du ønsker å optimalisere bruken av ovnen, og vi kan også hjelpe deg med feilsøking. I tillegg tilbyr vi opplæring av personal, slik at prosessen din blir sikker, smidig og effektiv. Vi tilbyr dessuten analyse- og kontrolltjenester for å optimalisere atmosfære-, prosess- og gassovervåkningen m.m.

Varmebehandling er en viktig del av produksjonskjeden der ønskelige egenskaper oppnås, for eksempel for girkomponenter innen bilindustrien.

Levering av gass

Air Liquide leverer gass i ulike volumer og konsentrasjoner på gassflasker. Trenger du gass i store mengder, kan vi levere den i flytende form med tankbil. Vi installerer da en egnet tank og fordamper med kontroll av gassforbruket.

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Bransjer som bruker ALNAT

Les mer om bruk av ALNAT innenfor din bransje:

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40