Hopp til hovedinnhold

ALPHAGAZ™

Gasser til din analysering

ALPHAGAZ™ er gasser for laboratorier, analyser og prosesskontroll

Air Liquide leverer ALPHAGAZ som er vårt varemerke for gasser som blant annet brukes i laboriatorier, for eksempel bæregass, spylegass, nullgass og instrumentgass. Vi har gjort det enkelt for deg å velge riktig gass ved å tilby to renhetsgrader på gassen. ALPHAGAZ 1 har et garantert lavt nivå av urenheter, og denne anbefaler vi derfor til de fleste applikasjoner for laboratorier, analyser og prosesskontroll. ALPHAGAZ 2 brukes når du skal jobbe med applikasjoner og analyser innenfor ppb-området (ppb = milliarddeler), dvs. når du stiller enda høyere krav til renhet.

ALPHAGAZ

ALPHAGAZ – fordeler

ALPHAGAZ har en rekke fordeler og gir deg den aller beste kvaliteten og sikkerheten for din applikasjon:

  • Garantert lavt nivå av kritiske urenheter.
  • Garantert sporbarhet med serienummer på hver flaske.
  • Hver gassflaske har analysesertifikat.

Levering av ALPHAGAZ

Air Liquide leverer ALPHAGAZ i ulike volumer på gassflasker.

Trenger du gass i store mengder, kan vi levere den i flytende form med tankbil. Vi installerer da en egnet tank og fordamper med kontroll av gassforbruket. 

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Bransjer som bruker ALPHAGAZ

Les mer om bruk av ALPHAGAZ innenfor din bransje:

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40