Hopp til hovedinnhold

Ammoniakk

Til kjemisk syntese og varmebehandling og til bruk som kuldemedium

Bruk av ammoniakk

Ammoniakk brukes innenfor mange ulike industrier, for eksempel til kjemisk syntese og varmebehandling og til bruk som kuldemedium. Air Liquide leverer ammoniakk i de volumene som passer best for din prosess.

Levering av ammoniakk

Air Liquide leverer ammoniakk i ulike volumer på gassflasker eller i flytende form.

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Bransjer som bruker ammoniakk

Les mer om bruk av ammoniakk innenfor din bransje:

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40