Hopp til hovedinnhold
Bilindustri – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Temperering

Våre ALNATTM-løsninger for temperering er hovedsakelig basert på gassblandinger som inneholder nitrogen, hydrogen og hydrokarbon eller nitrogen og spaltet metanol. Fordelene med ALNAT er sikkerhet, pålitelighet, mindre vedlikehold og lavere investeringskostnader. Rustfritt stål, kullstål og ikke-jernmetaller – glødegass for å redusere spenninger, gjenopprette strukturen etter bearbeidingen og for å oppnå ønskede egenskaper i materialet.

Gasser

Utrustning

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40