Hopp til hovedinnhold
Bilindustri – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Bråkjøling/kjøling med gass

Bråkjøling med gass er et miljøvennlig alternativ til bråkjøling med olje eller saltløsning. Sammen med prosesser som f.eks. oppkulling, nitrering, temperering m.m. gir bråkjøling med gass større kontroll over prosessen og reduserer behovet for etterfølgende bearbeiding/justering. Du kan bruke nitrogen, argon eller helium til bråkjøling med gass.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40