Hopp til hovedinnhold
Bilindustri – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Herding

Air Liquide tilbyr ALNATTM som omfatter gasser, gassutstyr og tjenester som du trenger til herdeprosessen. Herding foregår i ovner og innebærer at metallet først varmes opp og deretter kjøles ned ved hjelp av gass, olje eller saltløsning. Behandlingen brukes for å gi metalldelene en hard martensittisk og solid overflate eller for å redusere sprekkdannelse i godset.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40