Hopp til hovedinnhold
Bilindustri – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Lasersveising

Air Liquide tilbyr de gassene og det gassutstyret du trenger til lasersveiseprosessen. Ved lasersveising brukes en laserstråle som varmer opp metallet så raskt at delene sveises sammen før varmen fra sveisen får spredd seg til det omgivende materialet. Dette betyr at varmepåvirkning og deformering kan begrenses. Bearbeidingshastigheten er dessuten ofte mye høyere sammenlignet med tradisjonell sveising.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40