Hopp til hovedinnhold
Bilindustri – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Lodding

Air Liquide tilbyr acetylen og hydrogen til lodding. Loddeprosesser kan være manuelle eller automatiske og brukes blant annet til VVS-applikasjoner.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40