Hopp til hovedinnhold
Bilindustri – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

MIG- og MAG-sveising

Air Liquide tilbyr de gassene og det gassutstyret du trenger til MIG- eller MAG-sveising, f.eks. ARCALTM-beskyttelsesgassene våre. Gassblandinger til MIG-sveising (Metal Inert Gas) brukes hovedsakelig til sveising av rustfritt stål og aluminium eller kobberlegeringer. MAG-sveising (Metal Active Gas) er fleksibel og kan tilpasses når du vil oppnå høy sveisehastighet og et rent sluttresultat. Denne prosessen brukes til manuell og halvautomatisk sveising eller automatiserte og robotiserte installasjoner som sveiser lavlegert kullstål, høylegert rustfritt stål eller andre legerte eller rene metaller som f.eks. aluminium og kobber.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjänster

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40