Hopp til hovedinnhold
Bilindustri – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Plasmasveising

Air Liquide tilbyr de gassene og det gassutstyret du trenger til TIG- og plasmasveising. Plasmasveising er en videreutvikling av TIG-sveising (Tungsten Inert Gas) og brukes i automatiserte prosesser ved f.eks. konstruksjon av fartøy og konteinere samt til produksjon av rørledninger. Opptil 10 mm kan sveises i en installasjon som kombinerer TIG-sveising og plasmasveising. Prosessen krever både en sveisegass og en beskyttelsesgass, f.eks. ARCALTM.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40