Hopp til hovedinnhold
Bilindustri – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Sintring

Air Liquide tilbyr komplette gassløsninger for sintring. Vi leverer nitrogen, hydrogen eller hydrokarbonblandinger samt tjenester som f.eks. flowkontroll og sikker overvåking. Sintrede mekaniske komponenter produseres vanligvis i kontinuerlige ovner. Sintringen utføres i flere påfølgende trinn. For hvert trinn skal en spesifikk atmosfæresammensetning tilføres for at prosessen skal lykkes.

Air Liquide har utviklet en metode som gjør det mulig å kontrollere atmosfæresammensetningen i hvert av trinnene i hele prosessen. Atmosfæren i hvert trinn kan justeres slik at den er i tråd med kravene dine til de ulike behandlede komponentene.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40