Hopp til hovedinnhold
Bilindustri – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Skumming

Air Liquide tilbyr presise og boblefrie system for karbondioksidtilførsel ved produksjon av celleplastdeler. Karbondioksid er et miljøvennlig alternativ for skumming av polymerer, særlig hvis gassen gjenvinnes. Det har dessuten vist seg at karbondioksid er den beste gassen for skumming, siden den er sikker i bruk og medfører lavere kostnader sammenlignet med tradisjonelle skummingskomponenter.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40