Hopp til hovedinnhold

Fornybar energi

Air Liquide tilbyr løsninger for fornybar energi

Air Liquide-konsernet

Air Liquide-konsernet tilbyr konkurransedyktige løsninger for fornybar energi og bærekraftig utvikling med hydrogen og biogass.

På verdensbasis spiller Air Liquide-konsernet en aktiv rolle i innovasjonen og utviklingen av løsninger for fornybar energi. Air Liquide Advanced Business utvikler og installerer bærekraftige løsninger for blant annet transport og energiforsyning.

Les mer om hvordan Air Liquide-konsernet jobber med utvikling av fornybar energi på Air Liquide Advanced Business.

Air Liquide leverer energiløsninger med hydrogen

Air Liquide er en av hovedaktørene bak den raskt voksende delen av energisektoren som bruker hydrogen som energikilde. Vi har ekspertise innenfor hele forsyningskjeden for hydrogen, dvs. produksjon, distribusjon og lagring av hydrogen, samt brenselceller og tankstasjoner. Hydrogen i kombinasjon med oksygen i luften kan forvandles til elektrisitet ved hjelp av brenselceller, og med rent vann som det eneste restproduktet!

Air Liquide utvikler energiløsninger med biogass

Air Liquide utvikler også løsninger for fornybar energi med biogass. Biogass basert på bioavfall fra f.eks. husholdninger, landbruk og næringsmiddelproduksjonen, behandles og brukes etter rensing i flere trinn til elektrisitet, oppvarming og transport. Biogas er et alternativ til fossile energikilder og er, liksom hydrogen (se ovenfor), et svar på de energi- og miljøutfordringene som vi står overfor.

Les mer under Miljø og Bærekraftig utvikling.

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40