Hopp til hovedinnhold

Dinitrogenoksid / Lystgass

Brukes innenfor industrien, til forskning og i helsesektoren

Bruk av dinitrogenoksid (lystgass)

Dinitrogenoksid (også kalt lystgass) brukes blant annet som gass til flammedetektorer (AAS) og som tilsetning i forbrenningsmotorer for effektøkning.

Medisinsk lystgass brukes i helsesektoren og er et lettere narkosemiddel med smertedempende og sederende egenskaper. Air Liquide leverer den renheten og det volumet du trenger til ditt bruksområde.

Helserisikoer ved bruk av lystgass som rusmiddel

Inhalering av lystgass for å oppnå en kortvarig rus er forbundet med helserisiko, og du kan få alvorlige skader. Lystgassen erstatter oksygenet i lungene, og det kan medføre bevisstløshet, kvelning og i verste fall død. Det verst tenkbare utfallet krever i prinsippet bare et fåtall innåndinger. Det er altså forbundet med livsfare å inhalere lystgass!

Les mer om helserisikoene som er forbundet med bruk av ulike gasser, både til rusformål og for å forvrenge stemmen, i sikkerhetsinformasjon fra European Industrial Gas Associations (EIGA).

Levering av lystgass

Air Liquide leverer dinitrogenoksid (lystgass) i ulike volumer og renheter på gassflasker.

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Les mer om dinitrogenoksid (lystgass):

Bransjer som bruker dinitrogenoksid (lystgass)

Les mer om bruk av lystgass innenfor din bransje:

Helsevesen

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40