Hopp til hovedinnhold
Drikkevarer – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Deoxygenation

Air Liquide kan bidra med en løsning som fjerner små mengder oksygen i drikker. Enkelte drikker inneholder komponenter som er svært mottakelige for oksidering, noe som fører til endring av farge og smak under distribusjonen. Det er vist at så lite som 10 ppm oksygen kan gi endringer. Ved å tilføre (sparge) en inert gass gjennom drikken før lagring og tapping på flasker kan den resterende mengden oksygen i drikken reduseres til bare 1–3 ppm, og dette forlenger drikkens holdbarhet.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør.

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40