Hopp til hovedinnhold
Drikkevarer – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

pH-regulering

Air Liquide tilbyr en løsning med karbondioksid for å kontrollere pH-verdien i avløpsvann. Metoden gir målbare fordeler med hensyn til sikkerhet og kostnader sammenlignet med systemer som bruker giftige og korrosive mineralsyrer, som f.eks. svovelsyre. Karbondioksid er sikrere, siden gassen reduserer miljøpåvirkningen og risikoene for skader ved ulykker. Løsningen reduserer kostnadene knyttet til prosess, infrastruktur og vedlikehold. Du unngår dessuten kostnader til levering, oppbevaring og bruk av farlige syrer, samt kostnader som oppstår som følge av slitasje på utstyr som utsettes for syrer.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40