Hopp til hovedinnhold
Drikkevarer – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Syresetting av avløpsvann

Air Liquide tilbyr et system for tilsetting av oksygen i avløpsvannet for at anlegget skal fungere bedre. Oksygen kan være en rimelig løsning når det eksisterende systemet ikke kan håndtere en økning av avløpsvann eller hvis kravene til avløpsvannet blir skjerpet.

Les mer om Air Liquides metoder til syresetting av avløpsvann:

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør.

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40