Hopp til hovedinnhold
Drikkevarer – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Syresetting av avløpsvann

Air Liquide tilbyr et system for tilsetting av oksygen i avløpsvannet for at anlegget skal fungere bedre. Oksygen kan være en rimelig løsning når det eksisterende systemet ikke kan håndtere en økning av avløpsvann eller hvis kravene til avløpsvannet blir skjerpet.

Les mer om Air Liquides metoder til syresetting av avløpsvann:

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør.

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Hvorfor velge oss?

 • 01

  Sertifiserte gasser

  Air Liquides gasser fremstilles i samsvar med gjeldende standarder for sikkerhet og kvalitet for næringsmiddelprodukter.

 • 02

  Kunnskap om bryggerier

  Air Liquide utvikler kontinuerlig nye applikasjoner og utstyr for drikkeindustrien. Ekspertene våre hjelper deg med å håndtere utfordringer og har som mål å hjelpe deg med å forbedre produksjonen, kvaliteten og lønnsomheten.

 • 03

  Forskningssenter

  Air Liquides forsknings- og utviklingssentre jobber hele tiden med å utvikle nye løsninger for drikkeindustrien som er enda sikrere og mer effektive.