Hopp til hovedinnhold
Drikkevarer – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Trykksetting

Air Liquide tilbyr miljøvennlige og kostnadseffektive system for trykksetting av emballasjer for drikker, særlig vannflasker. Hvis trykket i flasken økes, oppnås mye høyere stabilitet når den fylles og korkes. Du har en dråpe flytende nitrogen i hver flaske før den fylles opp med vann eller annen drikke. Nitrogenet fordamper og ekspanderer ca. 700 ganger, og dette skaper et overtrykk i flasken.

Gasser

Utrustning

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjänster

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40