Hopp til hovedinnhold
Drikkevarer – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Behandling av avløpsvann

Air Liquide har utviklet en rekke applikasjoner og teknologier for å behandle avløpsvann. Det krever innovative og effektive løsninger å redusere bruken av vann til et minimum og ta hensyn til miljøet ved håndtering av avløpsvann. Våre løsninger har sikkerhet og miljøhensyn som førsteprioritet.

Les mer om behandling av avløpsvann:

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40