Hopp til hovedinnhold
Drikkevarer – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Behandling av avløpsvann

Air Liquide har utviklet en rekke applikasjoner og teknologier for å behandle avløpsvann. Det krever innovative og effektive løsninger å redusere bruken av vann til et minimum og ta hensyn til miljøet ved håndtering av avløpsvann. Våre løsninger har sikkerhet og miljøhensyn som førsteprioritet.

Les mer om behandling av avløpsvann:

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Hvorfor velge oss?

 • 01

  Sertifiserte gasser

  Air Liquides gasser fremstilles i samsvar med gjeldende standarder for sikkerhet og kvalitet for næringsmiddelprodukter.

 • 02

  Kunnskap om bryggerier

  Air Liquide utvikler kontinuerlig nye applikasjoner og utstyr for drikkeindustrien. Ekspertene våre hjelper deg med å håndtere utfordringer og har som mål å hjelpe deg med å forbedre produksjonen, kvaliteten og lønnsomheten.

 • 03

  Forskningssenter

  Air Liquides forsknings- og utviklingssentre jobber hele tiden med å utvikle nye løsninger for drikkeindustrien som er enda sikrere og mer effektive.