Hopp til hovedinnhold
Drikkevarer – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Inertering, blanketing og sparging

Air Liquide hjelper deg med å velge en egnet metode for å hindre oksidering av drikker. Oksidering skjer når atmosfæren som omgir et produkt, inneholder fukt og oksygen, noe som virker negativt inn på selve produktet. Inertering, blanketing og sparging er de tre vanligste måtene fjerne oksygenet som omgir produktet på, og dermed hindre oksidering. Ved å erstatte oksygenet med høyrent nitrogen fylles atmosfæren med en tørr og inert gass som beskytter produktet.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Hvorfor velge oss?

 • 01

  Sertifiserte gasser

  Air Liquides gasser fremstilles i samsvar med gjeldende standarder for sikkerhet og kvalitet for næringsmiddelprodukter.

 • 02

  Kunnskap om bryggerier

  Air Liquide utvikler kontinuerlig nye applikasjoner og utstyr for drikkeindustrien. Ekspertene våre hjelper deg med å håndtere utfordringer og har som mål å hjelpe deg med å forbedre produksjonen, kvaliteten og lønnsomheten.

 • 03

  Forskningssenter

  Air Liquides forsknings- og utviklingssentre jobber hele tiden med å utvikle nye løsninger for drikkeindustrien som er enda sikrere og mer effektive.