Hopp til hovedinnhold
Farmasi og bioteknologi – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Behandling av avløpsvann

Air Liquide tilbyr innovative, effektive og miljøvennlige løsninger for behandling av avløpsvann. Med en gassløsning kan du f.eks. erstatte miljøskadelige syrer for pH-kontroll eller redusere BOD- og COD-verdiene. Vi har lang erfaring med vannbehandling, og løsningene våre setter sikkerhet og miljø i første rekke.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40