Hopp til hovedinnhold
Farmasi og bioteknologi – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Inertering, beskyttende atmosfære og rensing

Råvarer, API og hjelpestoffer kan være følsomme for oksygen og fukt i luften. De må derfor ofte beskyttes med en inert gass for å unngå uønskede reaksjoner, slik at legemiddelets virksomme egenskaper bevares. Inertering, beskyttelse og rensing med nitrogen bidrar også til å redusere risikoen for antenning og eksplosjon f.eks. ved lagring av lettantennelige løsemidler og fresing av pulver. Air Liquides løsninger, som omfatter gass, utstyr og tjenester, gir deg et optimalisert forbruk av nitrogen og presis kontroll.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40