Hopp til hovedinnhold
Farmasi og bioteknologi – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Prosesstemperaturkontroll

Noen trinn under fremstilling av API, f.eks. kjemiske lavtemperatursreaksjoner, krever lave eller svært lave temperaturer. Flytende nitrogen kan brukes til å kjøle ned prosessen, enten direkte eller indirekte under fordamping og oppvarming. Frysetørking er ofte den prosessen som velges for å stabilisere terapeutiske proteiner eller vaksiner.

Kryogen frysing er et miljøvennlig alternativ til tradisjonelle kjølemedier (CFC) ved frysetørking, siden produksjonssyklusen kan reduseres.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40