Hopp til hovedinnhold
Farmasi og bioteknologi – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Reduksjon av partikkelstørrelse

Reduksjon av partikkelstørrelsen på API og hjelpestoffer er viktig for sluttproduktets egenskaper og kvalitet, blant annet for oppløsningsevnen, uniformitet og stabilitet. Air Liquide tilbyr en applikasjon for kryomaling der materialet kjøles ned til lave eller svært lave temperaturer med en kryogen væske, vanligvis flytende nitrogen, slik at partiklene får en tett størrelsesfordeling.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40