Hopp til hovedinnhold
Farmasi og bioteknologi – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Emballering

Enkelte legemidler er følsomme for oksygen og fukt i luften. De må derfor ofte beskyttes med en inert gass for å opprettholde virkningen. Noen terapeutiske proteiner emballeres i en nitrogenatmosfære under fill-finish-operasjoner for å forlenge holdbarheten. Siden gassen kommer i direkte kontakt med de endelige legemiddelproduktene, er det viktig at gassforsyningen er pålitelig og er i tråd med gjeldende regelverk.

Air Liquide tilbyr produktprogrammet PhargalisTM med gasser som er spesialutviklet for legemiddel- og bioteknologibransjen. Gassene våre fremstilles og leveres i samsvar med GMP (Good Manufacturing Practice) og spesifikasjonene i den europeiske farmakopé.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40