Hopp til hovedinnhold
Farmasi og bioteknologi – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Emballering

Enkelte legemidler er følsomme for oksygen og fukt i luften. De må derfor ofte beskyttes med en inert gass for å opprettholde virkningen. Noen terapeutiske proteiner emballeres i en nitrogenatmosfære under fill-finish-operasjoner for å forlenge holdbarheten. Siden gassen kommer i direkte kontakt med de endelige legemiddelproduktene, er det viktig at gassforsyningen er pålitelig og er i tråd med gjeldende regelverk.

Air Liquide tilbyr produktprogrammet PhargalisTM med gasser som er spesialutviklet for legemiddel- og bioteknologibransjen. Gassene våre fremstilles og leveres i samsvar med GMP (Good Manufacturing Practice) og spesifikasjonene i den europeiske farmakopé.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Hvorfor velge oss?

 • 01

  01 Eksperter på din bransje

  Vi har ekspertise innenfor bransjen din og leverer pålitelige og høyrene gasser og sikre metoder for gassforsyning, tilpasset dine krav og behov.

 • 02

  Skreddersydde løsninger

  Air Liquide har ekspertkunnskap innen blant annet temperaturkontroll og inertering, og det gjør det mulig for oss å levere innovative og skreddersydde løsninger for hele verdikjeden i virksomheten din.

 • 03

  Innfri lovpålagte krav

  Vi arbeider sammen med deg, slik at du kan følge aktuelle kvalitets- og lovkrav som gjelder for ditt område. Gassene våre fremstilles og leveres i samsvar med GMP (Good Manufacturing Practice) og spesifikasjonene i den europeiske farmakopé.

 • 04

  Kvalitetskontroll

  Vi har utviklet en rekke gassprodukter spesielt for API-produsenter (Active Pharmaceutical Ingredients) og legemiddelprodukter. De høyrene gassene våre er sporbare og leveres med analyse- og fremstillingssertifikat.

 • 05

  Pålitelige leveranser

  Takket være Air Liquides unike logistikkløsning for kjølekjeden forblir produktene dine stabile og kan transporteres uten å bli skadet.