Hopp til hovedinnhold
Farmasi og bioteknologi – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Logistikk for kjølekjeden

Temperaturvariasjoner kan påvirke et legemiddels stabilitet og dermed middelets virkning. Temperaturfølsomme farmasøytiske og diagnostiske produkter må holdes stabile under distribusjon og ankomme den endelige destinasjonen uten skader.

Air Liquide tilbyr løsninger som omfatter logistikk for kjølekjede med tørris eller flytende nitrogen. Selv svært følsomme objekter, f.eks. kliniske prøver, vaksiner, diagnostisk og biologisk utstyr, kan lagres og transporteres skadefritt.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Hvorfor velge oss?

 • 01

  01 Eksperter på din bransje

  Vi har ekspertise innenfor bransjen din og leverer pålitelige og høyrene gasser og sikre metoder for gassforsyning, tilpasset dine krav og behov.

 • 02

  Skreddersydde løsninger

  Air Liquide har ekspertkunnskap innen blant annet temperaturkontroll og inertering, og det gjør det mulig for oss å levere innovative og skreddersydde løsninger for hele verdikjeden i virksomheten din.

 • 03

  Innfri lovpålagte krav

  Vi arbeider sammen med deg, slik at du kan følge aktuelle kvalitets- og lovkrav som gjelder for ditt område. Gassene våre fremstilles og leveres i samsvar med GMP (Good Manufacturing Practice) og spesifikasjonene i den europeiske farmakopé.

 • 04

  Kvalitetskontroll

  Vi har utviklet en rekke gassprodukter spesielt for API-produsenter (Active Pharmaceutical Ingredients) og legemiddelprodukter. De høyrene gassene våre er sporbare og leveres med analyse- og fremstillingssertifikat.

 • 05

  Pålitelige leveranser

  Takket være Air Liquides unike logistikkløsning for kjølekjeden forblir produktene dine stabile og kan transporteres uten å bli skadet.