Hopp til hovedinnhold
Farmasi og bioteknologi – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Logistikk for kjølekjeden

Temperaturvariasjoner kan påvirke et legemiddels stabilitet og dermed middelets virkning. Temperaturfølsomme farmasøytiske og diagnostiske produkter må holdes stabile under distribusjon og ankomme den endelige destinasjonen uten skader.

Air Liquide tilbyr løsninger som omfatter logistikk for kjølekjede med tørris eller flytende nitrogen. Selv svært følsomme objekter, f.eks. kliniske prøver, vaksiner, diagnostisk og biologisk utstyr, kan lagres og transporteres skadefritt.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40