Hopp til hovedinnhold
Air Liquide Norge tilbyr levering av gass i flytende form.

Flytende gass

Levering av gass til dine behov

Levering og oppbevaring av gass i flytende form

Levering og oppbevaring av gass i flytende form

om_oss_0.jpg?itok=YR1fc8TL

Air Liquide produserer luftgassene oksygen, nitrogen og argon i luftgassfabrikker, mens CO2 som oftest produseres i tilknytning til prosesser der CO2 er et restprodukt.

Fra oppbevaringstankene ved fabrikkene våre leveres gassen som oftest i flytende form (bulk) i spesiallagde, isolerte tankbiler, direkte til deg som kunde. Mesteparten av bulktransporten foregår med bil, men transport med tog kan også forekomme.

  • En installasjon for flytende gass hos deg som kunde består av følgende:
  • Én eller flere oppbevaringstanker av ulike typer, i ulike størrelser og med ulikt trykk, avhengig av hvilken gass det gjelder.
  • Fordampere.
  • Trykkreguleringsutstyr.

Produkter

Les mer om gassene vi tilbyr i flytende form:

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør.

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40