Hopp til hovedinnhold
Air Liquides konsept for minimering av klimaendring heter Green Origin.

Green Origin – klimasmart gass

Konsept for minimering av klimaendring av flytende gass og gass i flaske.

Klimasmart gass fra Air Liquide

Air Liquide tar klimautfordringen på største alvor og vi var derfor den første gassleverandøren i Norden som ga kundene våre mulighet til å kjøpe klimasmart flytende gass, Green Origin gass. Et nytt steg mot en bærekraftig fremtid vil finne sted i mai 2021, da vi lanserer Green Origin Inside- gassflasker fylt med vår klimasmarte Green Origin gass.

Green Origin-konseptet er utviklet for å redusere miljøpåvirkningen fra ulike gasser (oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid) gjennom livssyklusen.

Vi kunne med god samvittighet sagt at du får klimanøytral gass gjennom det unike Green Origin-konseptet. Ettersom ingen produkter kan være 100 prosent klimanøytrale, nøyer vi oss imidlertid med å kategorisere gassen som klimasmart. Og det er den virkelig!

Vi jobber kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkningen fra energi og transport til et minimum. Med Green Origin-konseptet tar vi også ansvar for utslippene vi ennå ikke har klart å eliminere.

Les mer om hvordan Air Liquide aktivt arbeider for å fremme bærekraftig utvikling.

Green Origin-løftet

For Green Origin-gass garanterer vi følgende:

  • Vi kjøper kildemerket strøm fra vind- og/eller vannkraft som tilsvarer hele energiforbruket knyttet til produksjon og fylling av gassene. I tillegg tar vi hensyn til gassen som går til spille under fylling og transport.
  • Karbondioksid fra transportene klima kompenseres gjennom et prosjekt som oppfyller kravene fra Gold Standard Foundation(energiprosjekt) og Plan Vivo (skogprosjekt). For flytende gass kompenserer vi for transporten fra produksjonssted til kunden. For gass i gassflasker kompenserer vi for transporten fra produksjonssted til fyllestasjonene våre.  

Styrk merkevaren din med klimavennlig gass

For at du skal være helt sikker på at Green Origin er gunstig for klimaet, har vi fått en ekstern tredjepart til regelmessig å gjennomgå data, rutiner og dokumentasjon som spesifikt er knyttet til Green Origin-konseptet. Disse kontrollene sikrer at vi kjøper inn tilstrekkelige mengder av fornybar elektrisitet og klimakompensasjon hvert år.

Rutinene og dokumentasjonen for datainnsamling og beregninger dekker også rørsystemet vårt, som samsvarer med ISO 9001 i hele Norden. I Sverige og Danmark samsvarer systemet også med ISO 14001. Arbeidsmetodene i Green Origin oppfyller også kravene til egne miljødeklarasjoner (type II) i ISO 14021. Konseptet bygger også på beskrivelsen av livssyklusen til gasser i Methodology to establish a Product carbon footprint (dokument 167/11) fra EIGA (European Industrial Gases Association).

Som Green Origin-kunde hos Air Liquide mottar man Green Origin Validation statement etterskuddsvis i april / mai hvert år. Ekstra eksemplarer kan bestilles via Air Liquides Kundeservice.

Les mer: Green Origin-gass – investering i et bærekraftig miljø.

Hvorfor velger kundene våre Green Origin?

Foruten at du som kunde bidrar til en langsiktig bærekraftig utvikling, får du også muligheten til å forsterke din bedrifts varemerke ved å vise at du gjør et aktivt miljøvalg. Som Green Origin kunde sender vi deg årlig et dokument som viser at du er med på å redusere karbondioksid utslipp ved hjelp av Green origin!

Når du kjøper flytende gass for du informasjon om klima gevinsten din bedrift har bidratt til gjennom Green origin. Når du kjøper gassflasker eller batteri, får du informasjon om den totale reduksjonen i karbondioksidutslipp som er gjort ved bruk av Green Origin-konseptet på nasjonalt nivå og som du har deltatt i.

Les mer om hvordan kunden vår Ole's i Finland bruker Green Origin klimasmart gass i sin bedrift.

Miljøpåvirkningen i livssyklusen til flytende gasser

Vi representerer en heldig industri med fantastiske råmaterialer som ikke påvirker miljøet negativt. I fremstillingen av oksygen, nitrogen og argon bruker vi rett og slett vanlig luft fra omgivelsene. Karbondioksid utvinnes som biprodukt – i vårt tilfelle fra kjemisk fremstilling av veisalt og fermentering av hvete.

Heller ikke bruken av disse gassene påvirker miljøet negativt. Det slippes vanligvis ut karbondioksid ved bruk. Dette bidrar imidlertid ikke til økt klimapåvirkning, ettersom karbondioksidet ellers ville ha blitt frigjort ved kilden. Karbondioksidet er altså bare forflyttet. Gassene våre kan faktisk bidra til å redusere miljøpåvirkningen, for eksempel ved bruk i vannrensing og forbrenningsprosesser.

Gjennom gassenes livssyklus stammer klimapåvirkningen hovedsakelig fra produksjonen av elektrisitet til produksjonsprosessene våre samt fra transporten til kundene. Derfor har det vært enkelt å utarbeide Green Origin-konseptet.

Beskrivelse av livssyklusen til flytende gasser. Utslippene av drivhusgasser stammer hovedsakelig fra produksjon av elektrisitet til produksjonsprosessene våre samt fra distribusjon og transport.

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40