Hopp til hovedinnhold

Helium

Til inertering, kjøling og sveising

Bruk av helium

Helium er en kjemisk inert gass som spiller en svært viktig rolle i en rekke ulike prosesser, fagområder og utstyr, for eksempel i MR-skannere, halvledere, innen fiberoptikk, forskning, i produksjon av kollisjonsputer, til lekkasjesøk samt varme- og overflatebehandling. Helium brukes også som gass i ballonger både til fest og innen meteorologi. Air Liquide leverer helium i ulike renheter og volumer avhengig av behovet ditt.

MRI (Magnetic Resonance Imaging)

I MR-skannere, som i hovedsak brukes til å oppdage svulster og vevsendringer, brukes helium til å kjøle ned magneten som sørger for de ekstremt lave temperaturene som er nødvendige for at utstyret skal fungere på riktig måte.

Fiberoptikk

Helium trengs også ved fremstilling av fiberoptikk. Gassen brukes til å skape den svært rene glassformen der fibrene fremstilles. Helium er også nødvendig for kjøleprosessen, og gjør det mulig å produsere store volumer raskt.

Elektronikk

Helium brukes innenfor elektronikkindustrien, blant annet i applikasjoner for rengjøring, gløding, fresing, lekkasjesøking og etsing.

Sveising

Helium brukes ofte som en inert beskyttelsesgass ved buesveising. Den brukes både som en ren gass og i blandinger med argon til TIG- og MIG-sveising. Innenfor bestemte buesveiseapplikasjoner fungerer helium bedre som beskyttelsesgass enn argon, siden helium gir høyere varme i buen ved samme strømstyrke og buelengde. Dette gir en dypere gjennomtrengning, som er fordelaktig ved sveising i tykkere materialer som krever raskere sveisehastighet, eller ved sveising i metaller med høy termisk ledeevne.

Forskning og analyse

Air Liquide leverer helium med ulike renhetsgrader under produktnavnet ALPHAGAZ™. ALPHAGAZ 1-helium har en renhet på 99,999 %, mens ALPHAGAZ 2 er et høyrent helium med en renhet på 99,9999 % som brukes innen kritiske applikasjoner i laboratorier og til analyser. ALPHAGAZ 1 leveres med vår åpne ergonomiske topp med ventilen SMARTOP™. Flytende helium selges også i mindre beholdere for flytende gasser.

Dykking

Industrier som arbeider offshore, bruker dykkegasser og gassblandinger med helium og oksygen for arbeid under vann.

Gass til ballonger

Helium brukes også som gass i ballonger, både i festsammenheng og innen meteorologi og forskning. Gassflaskene våre er utstyrt med en åpen ergonomisk topp og ventilen vår SMARTOP™. SMARTOP har en ON/OFF-bryter for rask åpning/lukking av flasken samt innebygd flytbegrenser for å redusere uønsket utslipp til et minimum. Hvis du vil kjøpe gass på egen flaske, har vi utviklet den praktiske og smarte gassflasken ALbeeTM Fly for deg.

Helserisikoer ved bruk av helium til å forvrenge stemmen

Inhalering av helium for å forvrenge stemmen er forbundet med helserisiko, og du kan få alvorlige skader. Helium erstatter oksygenet i lungene, og det kan medføre bevisstløshet, kvelning og i verste fall død. Det verst tenkbare utfallet krever i prinsippet bare et fåtall innåndinger. Det er altså forbundet med livsfare å inhalere helium!

Les mer om helserisikoene som er forbundet med bruk av ulike gasser, både til rusformål og for å forvrenge stemmen, under sikkerhetsinformasjon PDF fra European Industrial Gas Associations (EIGA).

Levering av helium

Helium leveres i beholdere som er beregnet for flytende gass, i størrelser anpasset etter kundens behov, på enkeltflasker eller i flaskebatterier.

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Bransjer som bruker helium

Les mer om bruk av helium innenfor din bransje:

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40