Hopp til hovedinnhold
Hydrogen

Hydrogen

Reduksjonsgass, brenngass, instrumentgass

Bruk av hydrogen

Hydrogen (tidligere også kalt vannstoff) brukes blant annet i industrien som reduksjonsgass, for eksempel ved ovnsgløding, og brenngass, samt innen forskning og analyse som bæregass og instrumentgass.

Air Liquide leverer hydrogen som ren spesialgass i to renheter: ALPHAGAZ™ 1, med en renhet på 99,999 %, og ALPHAGAZ 2, med en renhet på 99,9999 %, som brukes ved kritiske laboratorie- og analyseapplikasjoner.

Les mer om bruk av hydrogen innen forskning og analyse.

Hydrogen i helium eller nitrogen er gassblandinger som brukes som kalibreringsgass (referansegassblanding) ved avgasstesting av motorer.

Les mer om bruk av gasser i bilindustrien.

Hydrogen – framtidens energi

Hydrogen kan fremstilles fra en rekke energikilder, særlig fra fornybar energi. Gassen har derfor stort potensial som en ren energikilde og er et alternativ til fossile drivstoff.

Hydrogen i kombinasjon med oksygen i luften kan forvandles til elektrisitet ved hjelp av brenselceller, og med rent vann som det eneste biproduktet.

Air Liquide dekker hele forsyningskjeden for hydrogen som drivstoff: produksjon, distribusjon, lagring, brenselceller og ladestasjoner til kjøretøy. Vi bidrar dermed i arbeidet med å spre hydrogen som ren energikilde til blant annet personbiler og busser.

Les mer om hydrogenets muligheter under Fornybar energi.

Levering av hydrogen

Air Liquide leverer hydrogen og gassblandinger med hydrogen i ulike volumer og konsentrasjoner på gassflasker eller ved produksjon på stedet.

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40