Hopp til hovedinnhold

Karbondioksid

En ikke-brennbar gass for industrien, laboratorier og helsesektoren

Bruk av karbondioksid

Karbondioksid (CO2) brukes i en rekke viktige applikasjoner innenfor alle typer industri, på laboratorier og i helsesektoren. I fast form (-78 °C) brukes iblant benevnelsen tørris for karbondioksid, og i denne formen brukes det som kjølemedium, f.eks. ved kjøling i kjøttvareindustrien, ved nedfrysing av vev og ved brannslukking, siden dette er en ikke-brennbar gass. I bestemte kjemiske prosesser er karbondioksid et restprodukt som kan håndteres og renses slik at det kan gjenbrukes.

Bilindustrien

I bilindustrien brukes karbondioksid i gassblandinger med to, tre eller flere komponenter. Karbondioksid i nitrogen brukes som kalibreringsgass (referansegassblanding) ved avgasstesting av motorer.

Les mer om bruk av karbondioksid i Bilindustrien.

Næringsmidler og drikker

Karbondioksid brukes innen næringsmiddelindustrien i en rekke ulike applikasjoner. Karbondioksid er for eksempel hovedingrediens i kullsyreholdige drikker som brus, øl og vin. Næringsmiddelindustrien bruker karbondioksid i næringsmiddelprosesser som f.eks. kjøling og frysing, modifisert atmosfære i emballasje samt til temperaturstyring ved lagring og transport av næringsmidler. Høy og jevn kvalitet er et absolutt krav ved produksjon av næringsmidler og drikker. Derfor er Air Liquides produktserie for næringsmidler og drikker – ALIGALTM – spesielt tilpasset dagens krav til næringsmiddelproduksjon, blant annet med hensyn til sporbarhet og HACCP.

Les mer om bruk av gasser til drikker og næringsmidler.

Stål- og metallbearbeiding

Karbondioksid brukes ofte som beskyttelsesgass i halvautomatiske sveiseprosesser ved stål- og metallbearbeiding.

Les mer om karbondioksid som beskyttelsesgass innen Stål- og metallbearbeiding.

Vannbehandling

I mange industrier brukes karbondioksid i ulike typer vannbehandling, for eksempel til pH-justering for å nøytralisere prosesser og avløpsvann.

Les mer om bruk av karbondioksid i vannbehandling under Miljø.

Levering av karbondioksid

Air Liquide leverer karbondioksid i flytende form med tankbil eller i mindre beholdere for flytende gass, på enkeltflasker eller i batteri. Vi tilbyr karbondioksid i flytende form eller gassform med en rekke ulike renheter og i mange ulike konsentrasjoner og volumer. Hvis du trenger gass i store mengder, kan vi levere den i flytende form med tankbil. Vi installerer da en egnet tank og fordamper med kontroll av gassforbruket.

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Bransjer som bruker karbondioksid

Les mer om bruk av karbondioksid innenfor din bransje:

Helsevesen

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40