Hopp til hovedinnhold
Luftfartstilvirkning – verdikjede

Gasser til additiv produksjon (3D printing)

Air Liquide tilbyr skreddersydde løsninger innenfor additiv produksjon. Vi tilpasser gassleveranser, utstyr og tjenester etter dine spesifikke behov.

Våre løsninger omfatter:

  • Levering av gass: argon, nitrogen og helium
  • Prosessoptimalisering ved hjelp av gass
  • Gassinstallasjon
  • Sikkerhetsutstyr
  • Teknisk ekspertise for prosjektering av gassinstallasjon og utstyr
  • Service og vedlikehold av gassinstallasjoner
  • Opplæring, i blant annet i sikker håndtering av gass

Last ned produktbladet Gasser til additiv produksjon PDF

Gasser

Air Liquide dekker ditt behov for gasser som brukes i dine prosesser, dvs. argon (Ar), nitrogen (N₂) og helium (He), som igjen oppfyller de gjeldende renhetskrav for 3D-prosesser. Gassene brukes gjennom hele prosesskjeden:

  • Pulverproduksjon: til atomisering, gjenvinning og lagring
  • 3D-printing: til inertering av selve prosessen
  • Etterbehandling: som beskyttelsesgass, ved for eksempel varmebehandling

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40