Hopp til hovedinnhold

Nøytralisering etter bleking

Karbondioksid kan brukes til å pH-regulere mekanisk eller kjemisk masse etter alkalisk bleking, særlig når hydrogenperoksid har vært brukt. Fordelene med bruken av karbondioksid sammenlignet med tradisjonelle syrer, er at karbondioksid er en svak syre som er enklere, sikrere og mer pålitelig. Karbondioksid genererer dessuten ikke økt saltinnhold, dvs. det blir en lavere korrosjonsrisiko samt mindre sulfatinnhold i avløpsvannet.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40