Hopp til hovedinnhold

Oxidative extraction (Eo)

Denne prosess bidrar til at du kan bruke mindre mengde klorforbindelser under blekeprosessen, særlig gjelder dette klordioksid. Oksygen brukes ofte sammen med hydrogenperoksid for at man i enda større grad skal kunne redusere mengden kjemikalier og organiske klorforbindelser (AOX).

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

 

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40