Hopp til hovedinnhold

Surstoffdelignifisering

Ved hjelp av surstoffdelignifisering kan du forbedre kvaliteten på papirmassen, redusere produksjonskostnadene og behovet for kjemisk bleking med ulike klorforbindelser. Du kan også redusere BOD (biochemical oxygen demand) og COD (chemical oxygen demand).

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40