Hopp til hovedinnhold

Hvitlutoksidering

Air Liquide har utviklet en oksideringsreaktor som på en svært effektiv måte kan oksidere hvitlut. Dette gjør det mulig å redusere blekingskostnadene og kontrollere natrium-svovelbalansen.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjänster

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40