Hopp til hovedinnhold

Lime kiln boosting

Ved hjelp av oksygen kan du øke kapasiteten til mesaovnen og dermed redusere bruken av fossilt brensel og samtidig redusere utslippene av dinitrogenoksid og karbonmonoksid. Vi kan hjelpe deg med å installere og optimalisere denne skreddersydde teknologien.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40