Hopp til hovedinnhold

Talloljegjenvinning

Air Liquide tilbyr et patentert system for utvinning av tallolje som øker produksjonen av tallolje og forbedrer kvaliteten. Karbondioksid kan dermed brukes til å kontrollere natrium- og svovelbalansen.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brojyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40