Hopp til hovedinnhold

pH-justering i papirmaskiner

Karbondioksid kan på sikkert vis erstatte syrer, f.eks. svovelsyre, alun eller svoveldioksid, i papirmaskiner. Bruken av karbondioksid gjør det mulig å oppnå en bedre pH-regulering og bidrar til å redusere korrosjon, samtidig som metoden er enkel å installere.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40