Hopp til hovedinnhold

Medisinske gasser

Gjennom vår kompetanse og våre medisinske produkter, jobber vi målrettet med å gi kundene våre best mulig service og dermed bidra til bedre helse.

Medisinsk Luft AIR LIQUIDE

Reseptpliktig legemiddel for blant annet behandling i respirator

Bruk av Medisinsk Luft i helsesektoren
Medisinsk Luft har mange bruksområder i helsesektoren, først og fremst i forbindelse med behandling i respirator. Den brukes også som bæregass ved inhaleringsterapi (nebuliseringsbehandling) og som en del av friskgasstilførsel ved anestesi.

Luft til medisinsk bruk fra Air Liquide leveres på gassflasker med et fyllingstrykk på 200 bar og i størrelser fra 2,5 til 50 liter.

Sikkerhetsdatablad og produktinformasjon
Produktblad Medisinsk Luft 
Preparatomtale Medisinsk Luft 
Pakningsvedlegg Medisinsk Luft 
Sikkerhetsdatablad Medisinsk Luft 

Medisinsk Lystgass AIR LIQUIDE

Reseptpliktig legemiddel for bruk i helsesektoren

Bruk av Medisinsk Lystgass i helsesektoren
Medisinsk Lystgass AIR LIQUIDE er et reseptpliktig legemiddel som lenge har vært brukt i helsesektoren. Medisinsk lystgass er en lettere form for narkosemiddel med smertestillende og beroligende egenskaper.

Lystgass brukes i konsentrasjoner mellom 35 og 75 % sammen med Medisinsk Oxygen eller Medisinsk Luft. Iblant kombineres denne lettere narkosen med ulike intravenøse narkosemidler for å gi muskelavslapning ved kirurgiske inngrep, i forbindelse med fødsel og i klinisk tannpleie.

Ved bruk av lystgass (35–75 %) uten tilføying av narkosemiddel er fordelen at pasienten kan holdes bevisst under inngrepet. Effekten av lystgass inntrer raskt og avtar like etter avsluttet innånding

Medisinsk Lystgass fra Air Liquide leveres som kondensert gass i gassflaske i størrelser fra 5 til 50 liter.

Helserisikoer ved bruk av lystgass som rusmiddel
Inhalering av lystgass for å oppnå en kortvarig rus er forbundet med helserisiko, og du kan få alvorlige skader. Lystgassen erstatter oksygenet i lungene, og det kan medføre bevisstløshet, kvelning og i verste fall død. Det verst tenkbare utfallet krever i prinsippet bare et fåtall innåndinger. Det er altså forbundet med livsfare å inhalere lystgass!

Les mer om helserisikoene som er forbundet med bruk av ulike gasser, både til rusformål og for å forvrenge stemmen, under sikkerhetsinformation om lystgass fra European Industrial Gas Associations (EIGA).

Sikkerhetsdatablad og produktinformasjon
Produktblad Medisinsk Lystgass 
Preparatomtale Medisinsk Lystgass 
Pakningsvedlegg Medisinsk Lystgass 
Sikkerhetsdatablad Medisinsk Lystgass 

Medisinsk Oksygen AIR LIQUIDE

For de fleste områder innen helsesektoren

Bruk av Medisinsk Oksygen i helsesektoren
Medisinsk Oksygen (også kalt surstoff) er livreddende, og brukes ved de fleste sykehusavdelinger; f.eks. ved akutt- og intensivavdelinger, under operasjoner og postoperativ oppfølging samt ved fødsels- og nyfødtavdelinger. Medisinsk oksygen gis også i hjemmet til pasienter med kronisk lunge- eller hjertesykdom der surstoffmangel (hypoksi) foreligger.

De terapeutiske indikasjonene på surstoffbehandling er:

  • Til behandling av eller for å forebygge akutt eller kronisk hypoksi (surstoffmangel) uansett årsak
  • Som en del av friskgasstilførselen ved anestesi eller intensivpleie
  • Som drivgass ved nebulisatorbehandling
  • For behandling av akutt cluster-hodepine (Hortons hodepine)

Medisinsk Oksygen AIR LIQUIDE er et reseptpliktig legemiddel som skal brukes i samsvar med anvisning fra lege. Gassen leveres på gassflasker med et fyllingstrykk på 200 bar og i størrelser fra 1 til 50 liter.

Sikkerhetsdatablad og produktinformasjon
Produktblad komprimert Medisinsk Oksygen 
Preparatomtale komprimert Medisinsk Oksygen 
Pakningsvedlegg komprimert Medisinsk Oksygen 
Preparatomtale kryogen Medisinsk Oksygen 
Pakningsvedlegg kyrogen Medisinsk Oksygen 
Sikkerhetsdatablad kryogen Medisinsk Oksygen 
Sikkerhetsdatablad komprimert Medisinsk Oksygen 

Levering av Medisinsk Oksygen
Air Liquide leverer medisinske gasser på gassflasker eller i flytende form.

Trenger du gass i store mengder, kan vi levere den i flytende form med tankbil. Vi installerer da en egnet tank og fordamper med kontroll av gassforbruket.

Medisinteknisk Karbondioksid CO2

Blant annet til kikkhullskirurgi i helsesektoren

Medisinteknisk karbondioksid brukes i helsesektoren blant annet til insufflering i forbindelse med ulike typer kikkhullskirurgi (laparoskopi) der buken blåses opp for å gi bedre tilgang og oversikt under operasjonen. Gassen er klassifisert som et medisinteknisk produkt og er derfor CE-merket.

Bruk av Medisinteknisk Karbondioksid i helsesektor
Gassen er klassifisert som et medisinteknisk produkt og er derfor CE-merket. Medisinteknisk karbondioksid leveres som kondensert gass på gassflaske i størrelser fra 1 til 20 liter.

Sikkerhetsdatablad og produktinformasjon
Produktblad Medisinteknisk Karbondioksid 
Sikkkerhetsdatablad Medisinteknisk Karbondioksid 
Instructions for use of medical device carbon dioxide 

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40