Hopp til hovedinnhold
Metallurgi – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Primær smelting

Air Liquide tilbyr en løsning for primær smelting der det brukes et høyt oksygeninnhold. Ved å redusere nitrogeninnholdet oppnås en høyere temperatur og en reduksjon av varmetapet via avgassene.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40