Hopp til hovedinnhold
Metallurgi – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Støping

Air Liquide leverer industrigasser og oxyfuelbrennere til støpeprosesser, f.eks. til støpeforvarming og smelting. Air Liquides EGAL-prosess (Expanding Gas Air Liquide) bruker flytende gasser, argon og nitrogen, for å begrense kontakten mellom smeltet metall og de gassene som finnes i luften, som oksygen, nitrogen og vanndamp, under smelteprosessen. Air Liquides SPAL-teknologi for inertering av smelten gir metallet færre defekter og bedre mekaniske egenskaper samt redusert kassasjon ved støping.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40