Hopp til hovedinnhold
Miljø – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Deponier

Deponier avgir metangass og drivhusgasser som karbondioksid. Air Liquide-konsernet tilbyr prosesser som separerer metan og karbondioksid fra biogass og deponigasser. Dette betyr at verdifull metangass kan gjenvinnes.

Les mer på Air Liquide-konsernets hjemmeside

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40