Hopp til hovedinnhold
Miljø – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Utslippstest

En utslippstest utføres ved å ta en prøve av utslippet og bruke denne til å avgjøre om en enhet innfrir gjeldende lovkrav for utslipp. Air Liquide tilbyr kalibreringsgasser til de analyseinstrumentene du bruker til utslippstestene dine. Vi tilbyr også ulike typer utstyr for sikker lagring, håndtering og levering av gasser til applikasjonene dine.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40