Hopp til hovedinnhold
Miljø – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Rekarbonisering

Etter kalkavherding brukes karbondioksid for å senke og stabilisere pH-verdien og for å felle ut resterende kalsium- og kalkkarbonater.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer:

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40