Hopp til hovedinnhold
Miljø – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Syresetting av avløpsvann

Ved tilførsel av oksygen kan avløpsvannet forbedres. Siden overflødig gass fra luftinjiseringen fjernes, reduseres effekten av nitrogenet, og VOC-utslippene reduseres. For de mest krevende vannforholdene kan ozonering være den beste løsningen. Våre oksygeninjiseringssystemer kan også redusere mengden BOD og COD i vannrensingsverk, slik at vannet overholder selv de strengeste miljøkravene.

Les mer:

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40