Hopp til hovedinnhold
Næringsmidler – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Emballering i kontrollert atmosfære (CAP)

Emballering i kontrollert atmosfære, CAP (Controlled Atmosphere Packaging), bidrar til at du med riktig gassblanding kan lagre næringsmiddelprodukter i opptil ett år uten kvalitetsforringelse. Både dyrkere og produsenter kan dermed forlenge sesongen for enkelte vekster og øke gevinsten, samtidig som forbrukeren kan nyte godt av bedre tilgang på frukt og grønnsaker med høy kvalitet. Ekspertene våre har lang erfaring innen næringsmiddelindustrien og kan hjelpe deg med å velge den optimale gassblandingen for produktene dine.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40