Hopp til hovedinnhold
Næringsmidler – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Brannslukking

Mange jordbruksprodukter er lettantennelige, f.eks. er kornstøv eksplosivt og lagrede nøtter kan brenne. Forbrenning krever imidlertid oksygen, og ved å beskytte de lettantennelige produktene mot oksygen kan du forhindre brann og eksplosjon. Nitrogen og karbondioksid brukes vanligvis til dette formålet.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Hvorfor velge oss?

  • 01

    Sertifiserte gasser

    Air Liquides gasser fremstilles i samsvar med gjeldende standarder for sikkerhet og kvalitet for næringsmiddelprodukter.

  • 02

    Bransjeekspertise

    Air Liquide utvikler og forbedrer kontinuerlig nye applikasjoner og nytt utstyr for næringsmiddelindustrien, slik at du skal kunne håndtere utfordringene innenfor sikkerhet og kvalitet.