Hopp til hovedinnhold
Næringsmidler – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Förpackning i modifierad atmosfär (MAP)

Air Liquide tilbyr gasser og gassblandinger til bruk ved emballering i modifisert atmosfære, MAP (Modified Atmosphere Packaging). Emballering i modifisert atmosfære kan optimalisere næringsmiddelprosessen og distribusjonen, siden den forlenger holdbarheten til emballerte næringsmidler. Applikasjonen hemmer også bakterieveksten og andre kvalitetsreduserende prosesser og sørger for at næringsmiddelet holder seg friskt og mer attraktivt for forbrukeren lenger. MAP gjør det dermed mulig å redusere svinnet, samtidig som forbrukeren får en mer positiv opplevelse av produktet.

ALIGALTM omfatter gasser og gassblandinger som er spesielt utviklet for næringsmiddelproduksjon, blant annet til emballering i modifisert atmosfære. Gassene bevarer næringsmiddelets kvalitet og friskhet. Det finnes en løsning for hvert næringsmiddel eller prosess som omfatter gass, utstyr og tjenester. Produksjon og distribusjon av gassene skjer naturligvis under svært presis kontroll. Ekspertene våre hjelper deg å velge emballeringsløsning – dette krever kunnskap både om riktig emballeringsmaterial og valg av utstyr og om valg av riktig gassblanding.

En totalløsning med ALIGAL kan gi deg følgende:

  • Råd om atmosfære, utstyr, emballeringsmaterial og hygiene for produktet ditt
  • Støtte under utprøving og tester av ulike gassblandinger
  • Utstyr og installasjon av gassforsyning
  • Medvirkning ved oppstart og tilpassing av prosessen
  • Analyse av gassinnhold i emballasjer
  • Opplæring av medarbeidere

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

 

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40